Namn och bygd 2006

Namn och bygd 2006 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Svante Strandberg (ed.)
Series Namn och bygd, 94

Buy 95 SEK

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: De germanska -ingi-namnen

Andersson, Thorsten: Lennart Moberg 13/12 1916– 25/10 2005

Bjorvand, Harald: Skåne

Hallberg, Göran: Bertil Ejder 2/11 1916– 14/11 2005

Håmö – en etymologisk resa över Island till Indien

Nordisk namnforskning 2005

Nyman, Eva: Förleder i svenska ortnamn på -hester/-hestra och på -säter/-sätra

Sandnes, Berit: Stol ved veien og spekk i dalen? Endringer i stedsnavn og annet språklig materiale

Steenholt Olesen, Rikke: Forledstypologien i danske herrgårdsnavne på -holm

Strandberg, Svante: Lars Hellberg 3/3 1914– 13/6 2006

Andersson, Thorsten: Harray på Orkney

Harsson, Margit: Kugga og Kuggereud, ei elv og ein gard