Namn och bygd 2006

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Namn och bygd 2006 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Svante Strandberg (red.)

Köp 95 kr

  • Publicerad 2006
  • Typ Häftad
  • 211 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: De germanska -ingi-namnen

Andersson, Thorsten: Lennart Moberg 13/12 1916– 25/10 2005

Bjorvand, Harald: Skåne

Hallberg, Göran: Bertil Ejder 2/11 1916– 14/11 2005

Håmö – en etymologisk resa över Island till Indien

Nordisk namnforskning 2005

Nyman, Eva: Förleder i svenska ortnamn på -hester/-hestra och på -säter/-sätra

Sandnes, Berit: Stol ved veien og spekk i dalen? Endringer i stedsnavn og annet språklig materiale

Steenholt Olesen, Rikke: Forledstypologien i danske herrgårdsnavne på -holm

Strandberg, Svante: Lars Hellberg 3/3 1914– 13/6 2006

Andersson, Thorsten: Harray på Orkney

Harsson, Margit: Kugga og Kuggereud, ei elv og ein gard