Namn och bygd 2013

Namn och bygd 2013 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Svante Strandberg (ed.)
Series Namn och bygd, 101

Buy 95 SEK

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Dam, Peder: Navnetypen -gård i Danmark. Den mest almindelige, men mindst undersøgte, danske navnetype?

Elmevik, Lennart: Det norska gårdnamnet Lote.

Fridell, Staffan: Nybyli

Fridell, Staffan: Tönnersjö, Tynderö och Timrå.

Györffy, Erzsébet: On the term official name.

Hellberg, Lars: Ortnamnen och den forntida sveastaten. Presentation av ett forskningsprojekt. Med en efterskrift av Thorsten Andersson.

Helset, Stig J.: Tilhøvet mellom onomastikon og leksikon. Ei gransking med utgangspunkt i namn på pinaklar og klatreruter.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig: Paternoterkirken i Rola Lundensis. Afprøvning og aflivning af et middelalderdansk stednavne- og kirkebelæg.

Namn och bygd på tröskeln till sitt andra århundrade.

Strandberg, Svante: Erska. Ett västgötskt by- och sockennamn.

Sœrheim, Inge: Ola Stemshaug 20/1 1936–27/8 2013.

Sœrheim, Inge: Orresnora, Falkehytta, Mågahuset og Ørnhus. Nokre stadnamn som har bakgrunn i fuglefangst.

Vikstrand, Per: Norrbo hundares två tingsplatser.

Andersson, Thorsten: Distiktsbeteckningen hund än en gång.

Brink, Stefan: Hund i Mälarlandskapen.

Elmevik, Lennart: Möjbrostenens inskrift och ryttarbild.

Elmevik, Lennart: Fsv. Skædhvi.

Elmevik, Lennart: Svedvi och Nedervi.

Strandberg, Svante: Krisslinge.

Strandberg, Svante: Sjönamnet Tatern. Ett exempel på namnbyte?

Strandberg, Svante: Vrålingen och Vrålinge.