Namn och bygd 2013

Namn och bygd 2013 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Svante Strandberg (red.)

Köp 95 kr

  • Publicerad 2013
  • Typ Häftad
  • 274 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Dam, Peder: Navnetypen -gård i Danmark. Den mest almindelige, men mindst undersøgte, danske navnetype?

Elmevik, Lennart: Det norska gårdnamnet Lote.

Fridell, Staffan: Nybyli

Fridell, Staffan: Tönnersjö, Tynderö och Timrå.

Györffy, Erzsébet: On the term official name.

Hellberg, Lars: Ortnamnen och den forntida sveastaten. Presentation av ett forskningsprojekt. Med en efterskrift av Thorsten Andersson.

Helset, Stig J.: Tilhøvet mellom onomastikon og leksikon. Ei gransking med utgangspunkt i namn på pinaklar og klatreruter.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig: Paternoterkirken i Rola Lundensis. Afprøvning og aflivning af et middelalderdansk stednavne- og kirkebelæg.

Namn och bygd på tröskeln till sitt andra århundrade.

Strandberg, Svante: Erska. Ett västgötskt by- och sockennamn.

Sœrheim, Inge: Ola Stemshaug 20/1 1936–27/8 2013.

Sœrheim, Inge: Orresnora, Falkehytta, Mågahuset og Ørnhus. Nokre stadnamn som har bakgrunn i fuglefangst.

Vikstrand, Per: Norrbo hundares två tingsplatser.

Andersson, Thorsten: Distiktsbeteckningen hund än en gång.

Brink, Stefan: Hund i Mälarlandskapen.

Elmevik, Lennart: Möjbrostenens inskrift och ryttarbild.

Elmevik, Lennart: Fsv. Skædhvi.

Elmevik, Lennart: Svedvi och Nedervi.

Strandberg, Svante: Krisslinge.

Strandberg, Svante: Sjönamnet Tatern. Ett exempel på namnbyte?

Strandberg, Svante: Vrålingen och Vrålinge.