Namn och bygd 2008

Namn och bygd 2008 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Svante Strandberg (ed.)
Series Namn och bygd, 96

Buy 95 SEK

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Eygotaland in der altwestnordischen Literatur

Bjorvand, Harald: Mjær

Bjorvand, Harald: Oslo

Elmevik, Lennart: Börje Tjäder 6/10 1919–20/8 2008

Elmevik, Lennart: De gotländska namnen på -städe, -städar

Elmevik, Lennart: Tierp. Till tolkningen av ett dunkelt ortnamn

Fridell, Staffan: Hå, Håtuna och anahahai

Fridell, Staffan: -löv-namnens nordgräns

Fridell, Staffan: Sjönamnet Tjurken

Sjöblom, Paula: Jobs vacant: seeking to employ a good company name. The structure, meaning and function of Finnish company names

Slotte, Peter: Kurt Zillizcs 21.7.1927–30.4.2008

Strandberg, Svante: Bärle i Vingåker

Fridell, Staffan: Marsholm

Strandberg, Svante: Frostagården