Namn och bygd 2008

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Namn och bygd 2008 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Svante Strandberg (red.)

Köp 95 kr

  • Publicerad 2008
  • Typ Häftad
  • 231 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Eygotaland in der altwestnordischen Literatur

Bjorvand, Harald: Mjær

Bjorvand, Harald: Oslo

Elmevik, Lennart: Börje Tjäder 6/10 1919–20/8 2008

Elmevik, Lennart: De gotländska namnen på -städe, -städar

Elmevik, Lennart: Tierp. Till tolkningen av ett dunkelt ortnamn

Fridell, Staffan: Hå, Håtuna och anahahai

Fridell, Staffan: -löv-namnens nordgräns

Fridell, Staffan: Sjönamnet Tjurken

Sjöblom, Paula: Jobs vacant: seeking to employ a good company name. The structure, meaning and function of Finnish company names

Slotte, Peter: Kurt Zillizcs 21.7.1927–30.4.2008

Strandberg, Svante: Bärle i Vingåker

Fridell, Staffan: Marsholm

Strandberg, Svante: Frostagården