Det gotländska tingshuset

PDF

 

EPUB

 

Open Access

 

Det gotländska tingshuset – Ett domstolshus och dess konst i ord och bild

Mikael Mellqvist
Utgivare eddy.se ab

Köp 297 kr

  • Publicerad 2013
  • Isbn 9789185333523
  • Typ Inbunden
  • 144 sidor
  • Svenska

Denna bok handlar om möten.

Med Mikael Mellqvist som ciceron tas du med på en vandring i det gotländska tingshuset. Grunden utgörs av en kortare redogörelse för det gotländska tingshusets historia och arkitektoniska särprägel. Du får sedan möta tingshuset och dess rum samt delar av den lokalt förankrade och nutida konst tingshuset rymmer. 19 konstverk presenteras i bild, vart och ett av dem beledsagat av en essä inom ramen för bokens tema och inspirerad av verket i fråga. Medverkande konstnärer ges också en kortfattad presentation.

Över bokens sidor svävar en människo- och demokratisyn som alltmer trängts undan. Den synen handlar om delaktighet och egenmakt och om att rättskipning, för att vinna förtroende och tillit, måste ha en starkare förankring i folkdjupet än vad den formella demokratin och den juridiska teknokratin förmår erbjuda.